Disse sider indeholder oversigter og forklaringer vedrørende rytme, optakt, taktarter og deres anvendelsesmuligheder.


Links til andre interne sider:

Noder,toner, skalaer

Blokfløjte

Musiklyt

Links til andre eksterne sider:

Meget omfattende og grundig hjælp fås her: http://www.musikipedia.dk/

Cyrks hjemmeside indeholder svar på mange forskellige musikspørgsmål