Debatindlæg - foredrag, taler og artikler om musikundervisning

Et udvalg kan læses på disse sider.


Bøger, temahæfter og rapporter


Højt til vejrs gik Dannebrog. Krebs’ Skole 1872-1972 - Skrevet og redigeret af Jørgen Stegelmann 1972. Jeg var med i en gruppe af tidligere elever, der udarbejdede værkets biografier over skolens lærere gennem 100 år.


Læreruddannelsen og den obligatoriske musikundervisning i folkeskolen - Redaktion af og bidrag til Rapport fra konference på Danmarks Lærerhøjskole 30.-31. oktober 1981


Du er fyret, Elise - ideer til musikunderundervisning. Sammen med Kirsten Værgman og Sven Hylleberg. Folkeskolens Musiklærerforening, 1985.


Samarbejde mellem folkeskole og musikskole i Roskilde Amt - Redaktion af Rapport udarbejdet af Roskilde Amts Musiklærerforening, musikskolerne og Amtsmusikudvalget, marts 1992


Brug musikken, om samarbejde mellem folkeskole og musikskole - Medarbejder på inspirationskatalog udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening og Dansk Musikpædagogisk Forening, april 1993


Hvad synger du om så højt i det blå - undervisningsmateriale om dansk identitet i historie, musik, litteratur og billedkunst. Grundbog, lærervejledning og CD. Sammen med Lisbeth Bergstedt. Folkeskolens Musiklærerforening, 1995.


Musikpædagogisk forskning - Redaktion af Rapport fra seminar på Danmarks Lærerhøjskole 19.-20. maj 1995 arrangeret af Samrådet for Musikundervisning


Musikpædagogisk forskning og udvikling - Redaktion og layout af Rapport fra seminar på Det Fynske Musikkonservatorium 7.-8. marts 1997 arrangeret af Samrådet for Musikundervisning i Samarbejde med Institut for Æstetiske Fag og Mediepædagogik, Danmarks Lærerhøjskole


Musik på tværs - ringbind skrevet af forfatterteam og udgivet af Sjællands Symfoniorkester 1994, 1995, 1998.  Fra 2003 som hjemmeside www.musikpaatvaers.dk


Samarbejde mellem folkeskole og musikskole kan være... Sammen med Otto Laust Hansen og Søren Thirup. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 32 1996.


Medredaktør og bidragyder til temahæfter om skolekoncerter v/ Levende Musik i Skolen - LMS:

Brug koncerten. 2002

Hvem spiller en rolle? 2004

Øjeblikket i nuet - skolekoncerter før og efter strukturreformen. Undersøgelse v/ Eva Fock. 2006


Bidrag til:

Hvorfor musik? Begrundelser for musikundervisning. Rapport fra konference afholdt marts 2007. Udsendt af Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning juni 2008:

http://www.dnmpf.dk/ > Konferencer


Bidrag til:

Leg og ej. Kugler til Kulturministeriets klassiske musikkanon v/ Mogens Christensen. Folkeskolens Musiklærerforening, 2008


Artikler i Dansk Sang

medlemsblad for Folkeskolens Musiklærerforening

Siden 1977 er der skrevet bidrag til bladet, bl.a. i medfør af poster i foreningen og som anmelder og som interviewer.


Understregning af titler er links til gengivelse her på siderne.


Carl Nielsen 150 år

2014-15, 4


Jens vejmand 100 år

Om Carl Nielsens melodi

2007-08 3 - Også bragt i Espansiva nr. 29 november 2007 (Medlemsblad for Carl Nielsen Selskabet)


I Danmark er jeg født - Politisk korrekt tilpasning af sangkulturen?

2008-09 6


H. C. Lumbye 200 år

2009-10 1-2


Fra midten af 1990-erne kan man finde disse bidrag:


Hvad synger du om - Sanghistoriske beretninger

1997-98 1-6


Jeronimusiske jeremiader - kritiske indspark om skolepolitik og musikundervisning

02/03 1-6, 03/4 1-6, 04/05 1-6, 06/07 4


Komposition i 4. klasse - om forsøg med kreative musikalske processer

06/07 4


Samfundets mangeartede musiktilbud - om skolekoncerter og www.musikpaatvaers.dk

03/04 6


Evaluering i musikundervisningen

02/03 6, 04/05 5, 05/06 1-2, 06/07 1 og 4


Al den tale om transferværdi og Mozarteffekt

06/07 1


H. C. Andersen 200 år - artikler, undervisningsideer og satser

04/05 5 - Danmark, mit fædreland - Gengivet her

04/05 5 - Arrangement for blokfløjteorkester af "Min lille fugl" (Andersen/Nielsen)

04/05 6 - Syng H. C. Andersen, Om Hist, hvor vejen slår en bugt. Klaversats til "Hvor skoven dog er frisk og stor" (Andersen/Pohlenz)

04/05 4 - Katten står og krummer ryg. Arrangement for blokfløjteorkester af "Hist, hvor vejen slår en bugt" (Andersen/Gebauer)


Elever der forstyrrer undervisningen - om en ministeriel rapport

97/98 2, 98/99 1


Andre artikler

Pædagogisk Orientering 4-5 1988 (Udgivet af Pædagogisk Landsforening for Orientering):

Hvorfor skal der gives obligatorisk musikundervisning i folkeskolen?