Arbejds- og interesseområder


Folkeskolelærer 1977-2013. Ansat på Karlslunde Skole, Greve Kommune fra august 1994. 1997-2013 desuden tilknyttet Greve Kommunale Musikskole med et mindre antal ugentlige timer.

1. juli 2013 fratrådt begge steder og gået på tjenestemandspension.

På Karlslunde Skole underviste jeg i musik, historie og kristendomskundskab. Jeg var skolens webmaster og intranetbestyrer indtil 2011.

På musikskolen underviste jeg i blokfløjtespil og deltog i en længere årrække ved musikskoledagene i Tivoli med mit blokfløjteensemble.

1993-2014 tilknyttet den pædagogiske virksomhed hos Sjællands Symfoniorkester (nu: Copenhagen Phil) og har medvirket i udviklingen af projektet Musik på Tværs.

1980-85 sad jeg i studienævnet og institutrådet for musik på Danmarks Lærerhøjskole.

Fra 1981 til 2007 havde jeg hverv og tillidsposter i Folkeskolens Musiklærerforening (der siden 2011 kalder sig Musiklærerforeningen). I 1981 var jeg initiativtager til stiftelse af Roskilde Amts Musiklærerforening - Nu Midtsjællands Musiklærerforening - (formand 1981-2000).

Jeg repræsenterede Folkeskolens Musiklærerforening i Samrådet for Musikundervisning (formand her 1992-2007).

Mine organisatoriske hverv har ført mig vidt omkring i dansk musiklivs forskellige netværk med deltagelse i og ansvar for afholdelse af konferencer, seminarer og kurser og medvirken som instruktør og foredragsholder.

Jeg har medvirket ved udgivelsen af  bøger til musikundervisning og rapporter og ministerielle temahæfter.

Siden 1977 har jeg skrevet adskillige artikler til Dansk Sang, medlemsblad for Folkeskolens Musiklærerforening. De har omhandlet skolepolitiske emner, musikpædagogik og musikhistorie - i særlig grad sanghistorie. Udvalgte artikler kan findes på nærværende sider.

Siden pensionering spiller jeg ofte til fællessang og holder foredrag om en række emner, der interesserer mig.

Jeg har spillet klarinet i Harmoniorkestret Conductor indtil udgangen af 2018 og var medlem af orkestrets bestyrelse 2007-2013 og til 2013 leder af programudvalget: http://www.harmoniorkestret-conductor.dk/

Efter pensionering har jeg sunget bas i nogle lokale amatørkor. Men fra 2018 har jeg medvirket i NB-Koncertkor, der under Niels Borksands ledelse opfører store korværker under medvirken af professionelle solister og musikere, bl.a. Händels Messias, Verdis Requiem, Ein deutsches Requiem af Johannes Brahms og Mozarts Requiem.

Er flittig gæst ved opera- og koncertoplevelser i og uden for Danmark. Jeg kan lide jazz og er uendelig lidt interesseret i rockmusik.

Lederposter og lederuddannelse i Det Danske Spejderkorps (1. Nyboder) 1968-73 er en vigtig del af min baggrund.

I 2011 er jeg begyndt at lære italiensk.


Jeg har været lidenskabelig bruger af Macintosh, siden jeg fik min første computer omkring 1990. Nuværende computer: MacBook, iPhone, iPad. Vigtigste programmer: InDesign, Photoshop, Finale, iTunes, iWeb, Word.

Jeg bruger computeren til: at skrive noder og udarbejde satser og materialer til musikundervisning, instrumentalspil m.m., skrive tekster på et så vidt muligt gennemarbejdet og velklingende dansk og sætte publikationer op i et brugbart layout.

 

Født 24/12 1949

Uddannelse

Krebs’ Skole 1.-7. klasse

Klassisk-sproglig student, Niels Steensens Gymnasium 1968

Studeret historie og arkæologi på Københavns Universitet 1968-73

Lærereksamen, liniefag: dansk og musik, Zahles Seminarium 1977

Kurser og studier i musik på Danmarks Lærerhøjskole 1979-85

Dansk Amatørmusiks dirigentkursus niveau 1 2004

Kontakt

Faglige temaer

  1. -er sider med fagligt og fagligt pædagogisk stof, forslag og materiale til musik, historie og kristendomskundskab.


Debat om musikundervisning

- er et udvalg af taler, foredrag og artikler.


Siderne er under fortløbende udvikling.


Carl Nielsen


Foredrag og fællessang

Facebook og lignende

Jeg er ikke tilmeldt Facebook eller andre lignende fora. Jeg agter ikke at imødekomme opfordringer til at være med. Ud over det ovenstående vil der ikke af mig blive bragt oplysninger og billeder, der vedrører privatliv og familie eller følelser og holdninger desangående noget som helst sted på Internettet.

Ove Steen Smidt

Fremstillet på en Mac