Ove Steen Smidt

Jeg er pensioneret som folkeskolelærer og musikskolelærer i 2013 med bopæl i Rødovre. Jeg tilbyder foredrag inspireret af fagområder, som har haft min store interesse gennem mange år. Yderligere kan læses om min baggrund på www.ovesteensmidt.dk

Jeg har erfaringer fra adskillige kurser for lærere, med klaverspil til fællessang og med foredrag på bl.a. højskoler og for Ældresagen og kan tilpasse formen efter den aktuelle målgruppe.

Foredragene kan være på halvanden til to timers varighed med indlagt pause.

Pris: 2.500 kr.+kørsel

Kontakt: ospsmidt@gmail.com - Tlf. 21 40 32 97

Carl Nielsens sange

Danmarks store komponist, Carl Nielsen, fyldte 150 år i 2015. Han er verdensberømt for symfonisk musik og operaer. For danskerne er han også den, der fornyede og berigede vores sangskat med en lang række smukke og markante melodier fra »Jens vejmand« til »Den danske sang er en ung blond pige«.

Foredraget vil give mulighed for at synge en stribe kendte og måske mindre kendte af Carl Nielsens sange. Ind i mellem fortælles lidt om Carl Nielsens liv og om de enkelte sanges baggrund.

Praktiske behov: klaver eller flygel. Der fremsendes forud pdf. til mangfoldiggørelse af sanghæfte, idet ikke alle sangene vil være valgt fra den sidste højskolesangbog.

Bibelhistorie og verdenskunst

Det Gamle Testamente er en krønike om en slægt og et folk, så fascinerende som Matador og de bedste romaner. Bibelens fortællinger har inspireret kunsthistoriens største mestre. Foredraget vil bestå i en levende genfortælling af historier fra Skabelsen og fremad, illustreret af billeder fra verdenskunsten.

Dette foredrag kan, hvis det ønskes, udstrækkes til flere gange.

Praktiske behov: klaver eller flygel, videoprojector med mulighed for billedvisning og musikafspilning fra computer.

Sange ved juletid

I dette foredrag fortælles om en række sange fra den tid, da de danske juletraditioner blev til i 1800-tallet. Det er tiden for de to slesvigske krige, grundloven, H. C. Andersen og Grundtvig. Sangene og salmerne sættes ind i deres danmarkshistoriske sammenhæng. Der fortælles om historien bag Peter Fabers to populære julesange og en række andre sange og salmer.

Praktiske behov: klaver eller flygel, videoprojector med mulighed for billedvisning og musikafspilning fra computer.

Der fremsendes forud pdf. til mangfoldiggørelse af sanghæfte.

Fællessang

-  efter Højskolesangbogen, Salmebogen eller jeres egen sangbog.

Program tilrettelagt af mig eller efter aftale:

Sange til årstiden, jul. Sange over et tema: Danmark, naturen, historien m.m. - eller simpelthen på kryds og tværs i sangbogen.

Lidt om historien bag den danske sangtradition og Højskolesangbogen.

Sange med relation til Genforeningen.

Evergreens (à la Kai Normann Andersen er også en mulighed).

Der kan forud fremsendes pdf. til mangfoldiggørelse af sanghæfte med tekster, som I ikke selv har til rådighed.

Jeg spiller klaver til og fortæller om sangene, hvor der er noget interessant at sige om deres baggrund.

Praktiske behov: klaver eller flygel.