Disse sider indeholder ideer, tips og synspunkter vedrørende praktisk musikundervisning i folkeskolen.


Siderne udgør ikke sammenhængende metodik eller progression. Det er spredte ideer, som jeg har lyst til at give videre fra min tid som musiklærer.


Se også sider med materialer til Musiklyt


Se også:

    Lumbye

    Carl Nielsen

    Verdi

    Andre ideer til musikundervisning

    Blokfløjte

    Debat om musikundervisning

    Nodelæsning