På de følgende sider bringes artikler skrevet i anledning af Lumbyes 200 års fødselsdag 2. maj 2010.


Se også på Det Kongelige bibliotek:

http://www.kb.dk/da/publikationer/online/fund_og_forskning/lumbye/index.html


Noter

Litteratur:

Godtfred Skjerne. H. C. Lumbye og hans samtid. 1912. Revideret udgave 1946. Kan fås på biblioteket og måske antikvarisk. – En tyk bog, men spændende læsning for den interesserede. Eneste større hovedværk om Lumbye.

Lars Lindeberg. Champagnegalop. H. C. Lumbye – en stor komponist og musiker i guldalderens København. Sesam 1996. – Overskuelig. Velillustreret. Meget informativ. Flere gode oversigter. Bl.a. oversigter over titler, hvor Lumbye har brugt navne på piger og damer, og værker, der er tilegnet kongelige og kejserlige personer. - Bogen indeholder desuden henvisninger til litteratur og kilder.

Tippe Lumbye. I Familie med Tivoli. 1942. Erindringsbog af H. C.Lumbyes sønnesøn, søn af Georg Lumbye.

Svenn Lunn. Forord til udgivelse af Champagnegaloppens partitur. Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik. 3. Serie Nr. 91. 1946.

Søren Graff og Sten Wijkman Kjærsgaard. H. C. Lumbye og Tivoli. Danmarks Radio og Folkeskolens Musiklærerforening. 1997. Piccoloserien nr. 13 – Velillustreret og godt fortalt. Den medfølgende CD indeholder (med undtagelse af Champagnegaloppen) ikke musik af Lumbye, men derimod eksempler på den tidlige wienermusik af Joh. Strauss senior og junior, som satte Lumbye igang.

Knud Arne Jürgensen. Noter til Tivolis Symfoniorkesters samlede indspilning af Lumbyes værker. Naxos 1997-

Mette Overgaard Gotthardsen. Drømmebilleder. H. C. Lumbyes musik og Tivoli. Artikel i tidsskriftet Kultur og Klasse 1985 nr. 3. – Indeholder musikteoretisk analyse af Drømmebilleder samt en ideologikritisk drøftelse, der vist siger nok så meget om 1980-erne som om Lumbyes tid.

Fr. Schnedler-Petersen. Et liv i Musik. 1946. Schnedler-Petersen var Lumbyes fjerde efterfølger som dirigent i Tivoli og fortæller om denne del af sin karriere i erindringsbogen.

Bente Scavenius (red.) Guldalderens verden. Gyldendal 1996. 20 gode artikler om guldalderens kunst og kultur – heraf én om Lumbye og én om Niels W. Gade.

Ida Haugsted. Tryllehaven Tivoli. Museum Tusculanum og Københavns Universitet 1993. Grundig gennemgang af Tivolis historie med hovedvægt på arkitekturen.

Steffen Linvald. Tivoligarden. Borgen 1983. God og velillustreret gennemgang af Tivoligardens historie.

Mogens Christensen. Leg og ej. Kugler til Kulturministeriets klassiske musikkanon. Folkeskolens Musiklærerforening, 2008. Pædagogisk-kreative indfaldsvinkler med Champagnegaloppen og Telegraf Galop.

Steen Kristensen. Georg Carstensen - Tivolis stifter. Gyldendal 2003


Links:

Lumbyes musik i klaverudgave på Det Kongelige Bibliotek:

http://www.kb.dk/permalink/2006/lum/alle/

Om Lumbye i Sjællands Symfoniorkesters pædagogiske projekt “Musik på Tværs”:

http://www.musikpaatvaers.dk/lumbye1.6