Det herodianske dynasti


Ved læsning af evangelierne kan man blive forvirret over den alle steds nærværende kong Herodes, der griber ind i de evangeliske begivenheder. Det skyldes, at Herodes er navnet på adskillige regenter. Det vil fremgå af denne kronologiske oversigt.


63 f. Kr.

Den romerske feltherre Pompejus griber ind i en fejde mellem to brødre i Israels hasmonæiske kongehus, Hyrkan og Aristobul.

Områdets organisering nyordnes som den romerske provins Syrien. Palæstina deles op i flere lande, herunder Judæa og Galilæa.

Hyrkan bliver regent af navn med titlen etnark (folkefyrste). Magten ligger hos ministeren, Antipater.


47 f. Kr.

Julius Cæsar reorganiserer provinsen Syrien. Hyrkan får sine beføjelser tilbage. Antipater bliver romernes tillidsmand i Palæstina. Hans søn er Herodes den Store.


37-4 f. Kr.

Herodes den Store, konge af Palæstina.

Antipaters søn, Herodes (den Store), bliver konge over Palæstina, men under romersk overhøjhed. I forbindelse med magtovertagelsen foranstalter Herodes en udryddelse af Hasmonæerslægten, der også omfatter hans egen hustru, Mariamme.

Ligesom sin far, Antipater, formår han hele tiden at holde på den rigtige hest i forhold til de romerske magtkampe.

Han anlægger byer og havne og står for en omfattende udvidelse og ombygning af templet i Jerusalem. Han har i følge Mattæus kap. 2 ansvar for barnemordet i Betlehem, der dog ikke regnes for en historisk begivenhed. Det er altså ham, der skal have fået besøg af de vise mænd fra Østerland.

Herodes den Store er hovedperson i Kaj Munks skuespil “En Idealist” (1928).

Efter Herodes den Store bærer hans sønner ikke kongenavn. De kaldes etnark eller tetrark. Etnark er sammensat af to græske ord: etnos (folk) og arkont (leder). Tetrarki er et lederskab, som er delt mellem fire personer. I en novelle af Karen Blixen kaldes Herodes Antipas “fjerdingfyrste”. (“Fjerdingfyrstens vin” er en lille historie, som indgår i “Syndfloden over Norderney” fra “Syv fantastiske fortællinger”. Historien fortæller om et møde mellem apostlen Peter og Barabbas nogle dage efter påske).


Herodes den Stores sønner:

Aristobulus 4., søn af Herodes den Store, lever det meste af sit liv uden for Judæa. Han får en datter, Herodias, der bliver gift med sin farbror, Herodes 2. Boethus.

Herodes 2. Boethus, søn af Herodes den Store bliver udstødt af arvefølgen på grund af familieintriger. År 1 eller 2 bliver han gift med sin brordatter, Herodias. Omkring år 14 får de en datter, Salome. (Navnet Salome er en familietradition i slægten, men dette er den berømte Salome. Hun må heller ikke forveksles med den Salome, der var med ved Jesu grav påskemorgen). Ægteskabet opløses ca. år 23.

Herodes den Stores lande bliver delt mellem tre af hans sønner:


4 f. Kr.-6 e. Kr.

Herodes Archelaus, søn af Herodes den Store, etnark af Judæa, Samaria og Idumæa, afsat af romerne. Hans lande underlægges den romerske statholder i Cæsarea. Det faktum. at Herodes Archelaus efterfulgte sin far i Judæa, var i følge Mattæus kap. 2, 22 årsag til, at Josef efter flugten til Ægypten besluttede at slå sig ned i Nazaret i Galilæa, ikke i Judæa. Det bekymrer åbenbart ikke Mattæus, at en anden søn, Herodes Antipas, har arvet Galilæa.


4 f. Kr.-34 e. Kr.

Philip, søn af Herodes den Store, tetrark over de nordlige landstrækninger: Auranitis, Batanaea, Trachonitis, Gaulanitis og Paneas.


4 f. Kr.-39 e. Kr.

Herodes Antipas, søn af Herodes den Store, hersker over Galilæa og Petra. Ca. år 23 gift med Herodias, der bringer datteren Salome med fra ægteskabet med Herodes 2. Boethus. Dette ægteskab skal have vakt Johannes Døberens kritik og medført, at han blev arresteret og henrettet af Herodes Antipas. Salome blev imidlertid ikke som fortalt hos Oscar Wilde og Richard Strauss dræbt efter at have danset De syv slørs dans og kysset det afhuggede hovede. Hun levede længe nok til at blive gift to gange og få børn. (Fra 14 e. Kr. til mellem 62 og 71). Mere om denne historie her.

Fængslingen og henrettelsen af Johannes fandt sted i fæstningen/slottet Machaereus, der ligger i det nuværende Jordan på østsiden af Det Døde Hav. Stedet er udgravet af arkæologer, der har rekonstrueret den sal, hvor Salome kan have danset. –

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Machaerus

Nazaret lå i Galilæa. Derfor kunne Pilatus erklære, at Jesus hørte under Herodes Antipas. Da Herodes var i Jerusalem under retssagen, kunne Pilatus sende Jesus til ham og bede ham træffe afgørelsen. Denne historie diskuteres fortsat blandt de lærde. (Se Wikipedia).


37-44 e. Kr.

Herodes Agrippa 1., søn af Aristobulus. Sønnesøn af Herodes den Store. Bror til Herodias. Fra ungdommen nært knyttet til kejserhoffet i Rom. Se mere nedenfor.

Herodes Agrippa optræder i romanen “Jeg, Claudius” af Robert Graves (berømt TV-serie).


37

Kejser Tiberius dør. Kejser Caligula 37-41.

Caligula giver sin ven, Herodes Agrippa, kongetitel over nogle områder i Palæstina. Hans søster, Herodias, og ægtefællen, Herodes Antipas, der ikke har kongetitel, bliver misundelige.


39

Herodes Antipas rejser til Rom for at bede Caligula om en kongetitel. Herodes Agrippa har i forvejen sendt breve til Caligula, der anklager svogeren for forræderi. Han forvises til Gallien, muligvis Lugdunum (Lyon). Herodias får tilbud om at bevare sin ejendom, men hun vælger at følge sin mand til Gallien, hvor deres spor forsvinder ud af historien.

Herodes Agrippa overtager Herodes Antipas’s magtområder.