På disse sider fremlægges indholdet af udvalgte fortællinger fra Det Gamle Testamente.


Der medtages de handlingselementer og perspektiver, som jeg har fundet det muligt at viderebringe i undervisningen - måske enkelte flere. Jeg indfletter, hvordan jeg selv har erfaring for, at man kan formidle fortællingernes aspekter om liv og død, godt og ondt m.m. gennem oplæg til samtale og diskussion. Der vil også indgå supplerende fakta fra de bibelske tekster og personlige kommentarer, som jeg ikke nødvendigvis fortæller til eleverne.


Lejlighedsvis er der indføjet noter til det faghistoriske stof.


Der vil overalt være henvisning til skriftsteder og link til Biblen Online, så at man kan læse de originale tekster.


Nogle bibelcitater er hentet fra den ældre tekstudgave, hvor den sproglige stil falder bedre i min smag.

Det Gamle Testamente Del 2 indeholder historier med tilknytning til profeter og andre personer fra de ca. 900 år mellem kong Salomon og Kristi fødsel.