På disse sider fremlægges indholdet af fortællinger fra Det Gamle Testamente. Man skal efterhånden kunne finde de fortællinger, som jeg medtager i min undervisning i 1.-2. klasse.


Der medtages de handlingselementer og perspektiver, som jeg finder det muligt at viderebringe i undervisningen - måske enkelte flere. Jeg indfletter, hvordan jeg selv har erfaring for, at man kan formidle fortællingernes aspekter om liv og død, godt og ondt m.m. gennem oplæg til samtale og diskussion. Der vil også indgå supplerende fakta fra de bibelske tekster og personlige kommentarer, som jeg ikke nødvendigvis fortæller til eleverne.


Lejlighedsvis er der indføjet noter til det faghistoriske stof.


Der vil overalt være henvisning til skriftsteder og link til Biblen Online, så at man kan læse de originale tekster.

Det Gamle Testamente Del 2 indeholder historier med tilknytning til profeter og andre personer fra de ca. 900 år mellem kong Salomon og Kristi fødsel.