Manuskripter til artikler og til indlæg fra møder, konferencer og seminarer


Hovedparten af indlæggene er forfattet, mens jeg stadig var aktiv som musiklærer i folkeskole og musikskole og bestred tillidsposter i de musikpædagogiske organisationer. Alt dette ophørte, da jeg gik på pension i 2013. Det er dog min opfattelse, at de grundlæggende synsvinkler fortsat har gyldighed uanset, at de politisk bestemte præmisser har undergået ændringer siden.

Efter 2013 har der fra tid til anden været anledning til, at jeg kunne få lov at ytre mig igen.

    Ove Steen Smidt