Indledning

I foråret 2006 afholdt Nationalmuseet en særudstilling, hvor man bl.a. kunne se en formindsket kopi af hele Bayeuxtapetet.


Som historielærer deltog jeg ved den tid med et par dansklærere i et samarbejde om to 6. klassers fordybelse i emnet, idet eleverne samtidig skulle læse Lars-Henrik Olsens bog ”Dværgen fra Normandiet”. Som jeg har skrevet længere fremme, finder jeg ikke, at dette er nogen særligt god bog. Dette stimulerede min lyst til at få en del af emnets fakta sat systematisk på plads - ikke mindst navnestoffet, som bogen leger med.


De materialer, som jeg dengang udarbejdede, er løbende redigeret og hermed publiceret.


2009